دوره های جامع

درباره ی دوره ها

در دوره‌های جامع، مسیری طراحی شده است، تا مجموع مهارت و دانش بروز‎‌ هر رشته‌ی تخصصی که باید به آن مسلط و آگاه بود را فراهم می‌آورد. دردوره‌های جامع با همراهی اساتید آکادمی و افراد با تجربه و نقش‌آفرین در هر حوزه اجرا می‌شود. هر دوره یک راهبر دارد تا تمام طول دوره را هدایت و کنترل می‌کند، و در این مسیر شانه به شانه‌ی دانشجویان همراه است. هر یک از دوره‌های جامع با ظرفیت محدود و پس از مصاحبه با راهبر، گزینش می‌شوند.

راهبر دوره: دکتر بابک بادکوبه

راهبر دوره: کیانوش هاتفی

راهبر دوره: عادله خانزادی

راهبر دوره: امین قوام‌صدری

اسکرول به بالا