«آیا این دوره برای من مناسب است؟»

در دوره‌های جدید مدرسه تخصصی بادکوبه، ابتدا دانش و تجربه‌ی شما ارزیابی، اهداف و برنامه‌ی شما برای آینده شنیده می‌شود. سپس از بین جلسات و سرفصل‌های زیر، مواردی که مناسب شماست، گزینش و دوره‌ی شخصی شما طراحی و ارائه خواهد شد.

عنوان درستعداد جلسات
اصول و مبانی بازاریابی۱۰
هزینه: ۱ میلیون و ۷۵۰هزارتومان
عنوان درستعداد جلسات
مبانی بازاریابی محتوایی

۳
هزینه: ۸۲۵ هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
بازاریابی محتوایی


۵
بازاریابی ویدیویی در دنیای دیجیتال
۳
SEO
۵
هزینه: ۳ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
آشنایی با مفاهیم تحقیقات بازار و تحلیل بازار
۱
آشنایی با انواع پروژه های تحقیقات بازاریابی و کاربردهای آن
۱
آشنایی با شاخص های کلان بازار یا Market KPIs
۱
شناخت روش های اصلی در تحقیقات بازار و جمع آوری داده ها (روش دسک، روش های کیفی و روش های کمّی)
۱
آشنایی با روش های جمع آوری داده مبتنی بر روش دسک (داده های ثانویه)
۱
شناخت روش های کمّی اصلی برای جمع آوری داده ها
۲
شناخت روش های کیفی برای جمع آوری داده ها
۱
پروپوزال نویسی و تعریف مساله
۲
تدوین پرسشنامه و تکنیک های آن
۲
تدوین دیجی (Discussion Guide) و تکنیک های آن
۲
هزینه: ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
نحوه محاسبه شاخص های کلان بازار
۲
نحوه محاسبه شاخص های تحلیل رقابتی و برند
۲
تحلیل گزارش های کیفی (Focus Group)
۲
تحلیل گزارش های کیفی مبتنی بر IDI
۲
تحلیل های کمّی و توصیفی
۳
هزینه: ۴ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
اصول و مبانی برند
۶
مفاهیم و تعاریف امروز
۲
هزینه: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

عنوان درستعداد جلسات
برند و برندینگ۵
هزینه: ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
اصول و مفاهیم استراتژی در برنامه‌های ارتباطی و تبلیغات
۲
کارگاه بهینه‌کاوی۲
مخاطب‌شناسی (مقدماتی)
۲
استراتژی ارتباطی (مقدماتی)۳
تالیف و خوانش بریف (مقدماتی)
۲
هزینه: ۳ میلیون و ۲۵ هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
مخاطب‌شناسی(پیشرفته) – ۱،۲
۲
کارگاه مخاطب شناسی – ۱،۲
۲
استراتژی برند در تبلیغات – ۱،۲
۲
استراتژی ارتباطی(پیشرفته) – ۱،۲،۳،۴
۴
کارگاه نقشه سفر مشتری – ۱،۲
۲
تالیف و خوانش بریف(پیشرفته) – ۱،۲
۲
طراحی و تالیف سند استراتژی تبلیغات – ۱،۲،۳،۴
۴
پیش پرزنت پروژه نهایی – ۱،۲۲
هزینه: ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
رسانه محیطی۲
رسانه رادیو و تلویزیون۲
رسانه‌های نوین۲
هزینه: ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
تعریف بودجه و بودجه‌بندی در تبلیغات
۲
استراتژی مالی
۳
هزینه: ۱ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
مبانی تبلیغات دیجیتال
۴
هزینه: ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
اکوسیستم رسانه دیجیتال
۴
مدیریت کمپین های تبلیغاتی دیجیتال
۸
برنامه‌ریزی رسانه دیجیتال
۵
آنالیز و تحلیل اثربخشی تبلیغات دیجیتال
۵
هزینه: ۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
مبانی بازاریابی و تبلیغات در رسانه های اجتماعی
۴
هزینه: ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
اینفولنسرمارکتینگ
۴
توسعه ارتباطات برند در رسانه های اجتماعی
۶
هزینه: ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
استراتژی ارتباطات دیجیتال
۵
برندینگ در دنیای دیجیتال
۳
سفر مشتری در دنیای دیجیتال
۶
طراحی و استراتژی پیام در ارتباطات دیجیتال
۵
هزینه: ۵ میلیون و ۲۲۵ هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
مفاهیم و تعاریف روابط عمومی
۴
هزینه: ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
استراتژی روابط عمومی
۴
جریان سازی و ارتباط با رسانه‌ها
۴
مدیریت بحران
۳
استراتژی پیام
۴
ترندهای روز در روابط عمومی
۲
هزینه: ۴ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
امور مشتریان
۲
مدیریت ارتباط با مشتری
۴
هزینه: ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
راهکار خلاق در برنامه‌های ارتباطی
۴
ساز و کار واحد خلاقیت
۲
هزینه: ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان

عنوان درستعداد جلسات
کارگاه ایده پردازی
۴
کارگاه نگارش خلاق تبلیغاتی
۴
کارگاه نقش تصویر در پیام تبلیغاتی
۲
از سناریو تا ویدئو
۴
بررسی ویدئوهای تبلیغاتی(از بستر تاریخی)
۲
اصول و مهارت ارائه
۲
هزینه: ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
معرفی و شناخت مدل‌ها و ابزارهای فروش
۴
زبان بدن
۲
هزینه: ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
اصول و مبانی تبلیغات
۶
هزینه: ۵ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
ساز و کار آژانس فول سرویس
۲
منابع انسانی
۲
بازدید از آژانس راهکارهای خلاق بادکوبه
هزینه: ۱ میلیون و ۱۰۰هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
کارگاه پیشبرد پروژه
۷

مراحل شرکت

تکمیل فرم پیش ثبت نام

مشخصات درخواستی را تکمیل و ارسال کنید.

تماس مدرسه با شما
جهت هماهنگی مصاحبه ورودی

با افرادی که پیش‌ثبت نام کرده‌اند تماس می‌گیریم، تا روز و ساعت جلسه مصاحبه ورودی را هماهنگ کنیم.

جلسه مصاحبه ورودی

این جلسه با حضور هیات علمی مدرسه برگزار می‌شود. نیازها، نسبت به دانش و مهارت فعلی شما و با توجه به اهـداف آینده‌تان شــنیده و بررسـی می‌شود.

تالیف و طراحی جلسات و دوره‌ی مناسب شما

سرفصل‌ها و جلسات مورد نیاز شما معرفی و دوره‌ای که مناسب شخص شماست، پیشنهاد و ارائه می‌شود.

تعیین راهبر دوره‌ی شما

به نسبت اهداف و دوره‌ی شما یک راهبر دوره برای شما در نظر گرفته می‌شود.

ثبت‌نام نهایی

پس از سپری شدن مراحل قبلی، شما آماده ثبت‌نام نهایی خواهید شد.

درباره ما

مدرسه‌ی تخصصی ارتباطات، تبلیغات و برندسازی

آژانس راهبردهای ارتباطی خلاق بادکوبه، بعد از دو دهه فعالیت حرفه‌ای خود و همکاری با برندهای ایرانی و جهانی، با هدف افزایش سواد و دانش در زمینه ارتباطات خلاق، تبلیغات و برندسازی در سطح بین المللی و اتفاقات روز جهان، مدرسه بادکوبه را تاسیس کرده است و انتقال تجربه در عمل، بروز بودن و بهره از دانش متخصصان بازار ایران را دستور کار خود قرار داده است.

تقویم اجرایی

۲۷ خرداد

پایان پیش ثبت نام

۳۰ خرداد

پایان مصاحبه اولیه
و طراحی دوره شخصی هر فرد

۵ تیر

ثبت‌نام نهایی

۲۳ تیر

شروع دوره‌ها

رزرو

فرم با موفقیت ارسال شد

با شما تماس خواهیم گرفت

×