مدرسه تخصصی ارتباطات، تبلیغات و برندسازی بادکوبه

امکانی برای انتقال تجربه و مشــــــاوره به «کسب و کارها» جهت بازنگری و دســـترسی به راه‌حل‌های
موثر در برنامه‌های بازاریابی، ارتباطات و برندینگ.

مراقبت و نگهداری از کسب و کار شما و ارائه راهکارهای اصولی و موثر توســعه ارتباطات و فروش آن؛ با
گردآوری افراد متخصص و با تجربه در زمینه  بازاریابی، ارتباطات و تبلیغات.

در ابتدا چالش‌های شما شنیده و تشخیص داده می‌شود و بعد مســــــــــیر مناسب و موثر مشاوره‌ی
کســـب و کار شما طراحی و ارائه خواهد شد.

امکانی برای انتقــــال تجربه و مشاوره به «کسب و کارها» جهت بازنگری و دسترسی به راه‌حل‌های موثر در برنامه‌های بازاریابی، ارتباطات و برندینگ.

مراقبت و نگهــداری از کسب و کار شما و ارائه راهکارهای اصــولی و موثر توســعه ارتباطـــات و فروش آن؛ با گردآوری افراد متخصص و با تجربــه در زمینه  بازاریابی ارتباطات و تبلیغات.

در ابتدا چالش‌های شما شنیده و تشخیص داده می‌شود و بعد مســیر مناسب و موثر مشاوره‌ی کسب و کار شما طراحـی و ارائه خواهد شد.

advice

تیم مشاوران

Babak Badkoobeh

Ali Ghods

Mehrad Moeini

Pooya Badkoobeh

Mohsen Rahgozar

Amin Ghavamsadri

Reza Navidi Nekou

Sam Nafissi

Hosein Vahdani

Behzad Hatefi

Sajad Nourizad

Harmik Navasartian

Ashkan Khajehnoori

فرم درخواست

افرادی که در جلسه حضور دارند: (حداکثر 3 نفر از کسب و کارتان می‌توانند در جلسه حضور داشته باشند)

فرم با موفقیت ارسال شد

با شما تماس خواهیم گرفت