مدرسه تخصصی ارتباطات، تبلیغات و برندسازی بادکوبه

فارغ التحصیلان دورۀ سوم

مهدیه مجیدی
امیرعلی یافتیان
شکوفه مهمدی
ابوالفضل نجات‌پور
محمدعلی کاشانی‌نیا
ستاره بشروئی
سالار امینی
پریسا مهدوی
مهربانو مهدوی
علی خامی
امین زیلویی
محمدرضا وفانژاد
علیرضا جعفری
پویا پیرزاده
سینا نقش‌بندی
مرجان سبزعلی
میلاد زارعی
مصطفی محمودی
محمدرضا کشاورزی
مهدی عزیزی
محمدمهدی نخعی
علیرضا اسلام‌پرست
زهرا الحسینی
پوریا پورمرادکهن
امیرحسین آشتیانی
علیرضا امین‌الرعایا
هدی فکری
علی‌اصغر شاه‌حسینی فرجی
نوشین خیری
ابوالفضل صابری
مجید سخاوت
بهنام حسنوند
زهرا افشار
رضا سروش
محمدجواد علیرضایی
محمد حسین رجایی
کسری کیانیان
سهیل خزلی
محمد رجبلو
سجاد بیابی
محمدامین نوروزی
مسعود باقرپور
مهدی راد
طیبه کرمی‌نژاد
مریم محمدی
نازنین عابدین‌پور
شیوا کریمی
مهدی کاهی