مدرسه تخصصی ارتباطات، تبلیغات و برندسازی بادکوبه

«اینورک» یک ورک‌شـــــاپ رقابتــی، تخصصـــی‌ست که به فعالان جوان صنعت ارتباطات و تبلیغات، فرصت تالیف و طراحی یک کمپــین ارتباطــی و تبلیغاتــی، برای یک سفـارش واقعی از سمت یک برند معتبر ایرانی، ارائـــه می‌دهد. این رقــابت در طی یک هفتــه و در قالب تیم‌های 2 الی 4 نفره برگزار خواهد شـــد. پس از اعلام مدرســـه، متقاضیان رزومه‌های خود را ارســــال کرده و در مصاحبــه ارزیابی آنــلاین شرکت می‌کنند و پس از بررسی و تایید مدرسه، مجوز حضور را بدست می‌آورند. در طول مسیر اساتید مدرسه همراه و مشاور تیم‌ها هستند. در پایان، تیم‌ها کمپین‌های خود را ارائه کرده و توسط هیات داوران، ارزیابی و داوری می‌شوند. تیم برنده، جایزه‌ای ویژه دریافت می‌کند و راهکار ارتباطی نهایی، با تصمیم برند سفارش دهنده، اکران خواهد شد.

«اینورک» یــک ورک‌شـــــاپ رقابتــی، تخصصـــی‌ست که به فـعالان جوان صنعت ارتباطات و تبلیغات، فرصت تالیف و طـراحــی یک کمپـین ارتباطـــی و تبلیغاتــــی، برای یـک سفـــارش واقعــی از سمت یک برند معتبر ایرانــی، ارائــه می‌دهد. این رقـــابت در طــی یک هفتـــه و در قالــــب تیم‌های 2 الی 4 نفره برگزار خواهــد شــــد. پس از اعــلام مدرســـه، متـقاضیان رزومـه‌های خود را ارســــال کـرده و در مصاحبـــه ارزیابــــی آنــلاین شـرکت می‌کنند و پس از بررسـی و تایید مدرسـه، مجوز حضور را بدست می‌آورند. در طول مسـیر اساتید مدرسه همراه و مشاور تیم‌ها هستند. در پایان، تیم‌ها کمپین‌های خود را ارائـه کرده و توســط هـیات داوران، ارزیابـی و داوری می‌شوند. تیم برنده، جایزه‌ای ویـژه دریافـت می‌کند و راهـکار ارتباطی نهـایـی، با تصــمیم برند سفارش دهنده، اکران خواهد شد.

Timeline

فرم درخواست