«آیا این دوره برای من مناسب است؟»

در دوره‌های جدید مدرسه تخصصی بادکوبه، ابتدا دانش و تجربه‌ی شما ارزیابی، اهداف و برنامه‌ی شما برای آینده شنیده می‌شود. سپس از بین جلسات و سرفصل‌های زیر، مواردی که مناسب شماست، گزینش و دوره‌ی شخصی شما طراحی و ارائه خواهد شد.

عنوان درستعداد جلسات
اصول و مبانی بازاریابی10
هزینه: 1 میلیون و 750هزارتومان
عنوان درستعداد جلسات
مبانی بازاریابی محتوایی

3
هزینه: 825 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
بازاریابی محتوایی


5
بازاریابی ویدیویی در دنیای دیجیتال
3
SEO
5
هزینه: 3 میلیون و 575 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
آشنایی با مفاهیم تحقیقات بازار و تحلیل بازار
1
آشنایی با انواع پروژه های تحقیقات بازاریابی و کاربردهای آن
1
آشنایی با شاخص های کلان بازار یا Market KPIs
1
شناخت روش های اصلی در تحقیقات بازار و جمع آوری داده ها (روش دسک، روش های کیفی و روش های کمّی)
1
آشنایی با روش های جمع آوری داده مبتنی بر روش دسک (داده های ثانویه)
1
شناخت روش های کمّی اصلی برای جمع آوری داده ها
2
شناخت روش های کیفی برای جمع آوری داده ها
1
پروپوزال نویسی و تعریف مساله
2
تدوین پرسشنامه و تکنیک های آن
2
تدوین دیجی (Discussion Guide) و تکنیک های آن
2
هزینه: 3 میلیون و 850 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
نحوه محاسبه شاخص های کلان بازار
2
نحوه محاسبه شاخص های تحلیل رقابتی و برند
2
تحلیل گزارش های کیفی (Focus Group)
2
تحلیل گزارش های کیفی مبتنی بر IDI
2
تحلیل های کمّی و توصیفی
3
هزینه: 4 میلیون و 125 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
اصول و مبانی برند
6
مفاهیم و تعاریف امروز
2
هزینه: 2 میلیون و 200 هزار تومان

عنوان درستعداد جلسات
برند و برندینگ5
هزینه: 2 میلیون و 750 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
اصول و مفاهیم استراتژی در برنامه‌های ارتباطی و تبلیغات
2
کارگاه بهینه‌کاوی2
مخاطب‌شناسی (مقدماتی)
2
استراتژی ارتباطی (مقدماتی)3
تالیف و خوانش بریف (مقدماتی)
2
هزینه: 3 میلیون و 25 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
مخاطب‌شناسی(پیشرفته) – 1،2
2
کارگاه مخاطب شناسی – 1،2
2
استراتژی برند در تبلیغات – 1،2
2
استراتژی ارتباطی(پیشرفته) – 1،2،3،4
4
کارگاه نقشه سفر مشتری – 1،2
2
تالیف و خوانش بریف(پیشرفته) – 1،2
2
طراحی و تالیف سند استراتژی تبلیغات – 1،2،3،4
4
پیش پرزنت پروژه نهایی – 1،22
هزینه: 4 میلیون و 950 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
رسانه محیطی2
رسانه رادیو و تلویزیون2
رسانه‌های نوین2
هزینه: 1 میلیون و 650 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
تعریف بودجه و بودجه‌بندی در تبلیغات
2
استراتژی مالی
3
هزینه: 1 میلیون و 375 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
مبانی تبلیغات دیجیتال
4
هزینه: 1 میلیون و 100 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
اکوسیستم رسانه دیجیتال
4
مدیریت کمپین های تبلیغاتی دیجیتال
8
برنامه‌ریزی رسانه دیجیتال
5
آنالیز و تحلیل اثربخشی تبلیغات دیجیتال
5
هزینه: 6 میلیون و 50 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
مبانی بازاریابی و تبلیغات در رسانه های اجتماعی
4
هزینه: 1 میلیون و 100 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
اینفولنسرمارکتینگ
4
توسعه ارتباطات برند در رسانه های اجتماعی
6
هزینه: 2 میلیون و 750 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
استراتژی ارتباطات دیجیتال
5
برندینگ در دنیای دیجیتال
3
سفر مشتری در دنیای دیجیتال
6
طراحی و استراتژی پیام در ارتباطات دیجیتال
5
هزینه: 5 میلیون و 225 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
مفاهیم و تعاریف روابط عمومی
4
هزینه: 1 میلیون و 100 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
استراتژی روابط عمومی
4
جریان سازی و ارتباط با رسانه‌ها
4
مدیریت بحران
3
استراتژی پیام
4
ترندهای روز در روابط عمومی
2
هزینه: 4 میلیون و 675 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
امور مشتریان
2
مدیریت ارتباط با مشتری
4
هزینه: 1 میلیون و 650 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
راهکار خلاق در برنامه‌های ارتباطی
4
ساز و کار واحد خلاقیت
2
هزینه: 1 میلیون و 650 هزار تومان

عنوان درستعداد جلسات
کارگاه ایده پردازی
4
کارگاه نگارش خلاق تبلیغاتی
4
کارگاه نقش تصویر در پیام تبلیغاتی
2
از سناریو تا ویدئو
4
بررسی ویدئوهای تبلیغاتی(از بستر تاریخی)
2
اصول و مهارت ارائه
2
هزینه: 5 میلیون و 950 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
معرفی و شناخت مدل‌ها و ابزارهای فروش
4
زبان بدن
2
هزینه: 1 میلیون و 650 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
اصول و مبانی تبلیغات
6
هزینه: 5 میلیون و 150 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
ساز و کار آژانس فول سرویس
2
منابع انسانی
2
بازدید از آژانس راهکارهای خلاق بادکوبه
هزینه: 1 میلیون و 100هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
کارگاه پیشبرد پروژه
7

مراحل شرکت

تکمیل فرم پیش ثبت نام

مشخصات درخواستی را تکمیل و ارسال کنید.

تماس مدرسه با شما
جهت هماهنگی مصاحبه ورودی

با افرادی که پیش‌ثبت نام کرده‌اند تماس می‌گیریم، تا روز و ساعت جلسه مصاحبه ورودی را هماهنگ کنیم.

جلسه مصاحبه ورودی

این جلسه با حضور هیات علمی مدرسه برگزار می‌شود. نیازها، نسبت به دانش و مهارت فعلی شما و با توجه به اهـداف آینده‌تان شــنیده و بررسـی می‌شود.

تالیف و طراحی جلسات و دوره‌ی مناسب شما

سرفصل‌ها و جلسات مورد نیاز شما معرفی و دوره‌ای که مناسب شخص شماست، پیشنهاد و ارائه می‌شود.

تعیین راهبر دوره‌ی شما

به نسبت اهداف و دوره‌ی شما یک راهبر دوره برای شما در نظر گرفته می‌شود.

ثبت‌نام نهایی

پس از سپری شدن مراحل قبلی، شما آماده ثبت‌نام نهایی خواهید شد.

تقویم اجرایی

27 خرداد

پایان پیش ثبت نام

30 خرداد

پایان مصاحبه اولیه
و طراحی دوره شخصی هر فرد

5 تیر

ثبت‌نام نهایی

23 تیر

شروع دوره‌ها

رزرو

اسکرول به بالا

فرم با موفقیت ارسال شد

با شما تماس خواهیم گرفت