مدرسه تخصصی ارتباطات، تبلیغات و برندسازی بادکوبه

فارغ التحصیلان دورۀ دوم

دل آرا کامیابی
سارا حسن زاده
سهیل خزلی
سیدمحمد معینی شکوه
فاطمه سادات میردامادی
محمدجواد علی رضایی
معین علیخانی
حنانه اردستانی
زهرا محمودی
سیامک چهارمحالی
علیرضا رحیمی
مجیدقربانی
غزال رجبی
محمد رضوانی پور
محمدمیردامادی
مرضیه آهویی
مصطفی آزموده
ملیحه قادری
مهدی راد
مهسا نظرزاده
ناهیرا افسرنیا
امیرحسین صحرانورد
امیرعلی معصومی مبشر
تبسم پیمبری
سعید بیابی
شیوا کریمی
عباس شریف
علی اصغر سمیعی
علی خامی
علی وهاجی
علیرضا رمضانی
علیرضا زندی
فرامرز فلاح پور
لیلا خزاعی نژاد
محسن نصوحی
محمد حسین رجایی
مسعود بیگی
مهدی صفایی
مهدی کاهی
مهدیه مجیدی
سید هاشم سامانی
مهدی خاکی
مهرداد گل کار