مدرسه تخصصی ارتباطات، تبلیغات و برندسازی بادکوبه

ORGANIZATIONAL COURSES

ORGANIZATIONAL COURSES

دوره‌های سازمانی


مدرسه تخصصـی بادکوبه با افتخار برگــــزاری دوره‌های آمــــــوزش ســـازمانی جهت ارتقا توانمــندی منابع انسانی ســازمـان‌ها را اعلام می‌کند.

این دوره‌ها جهت افزایــش دانش و مهـــارت تخصصـــــی، بروز شدن و کسب تجربــــــه بصـــورت کارگاه‌های اختصاصی طراحی و اجرا می‌شود .

دوره‌های سازمانی

 

مدرسه تخصصی بادکوبه با افتخار برگزاری دوره‌های آموزش ســـازمانی جهت ارتقا توانمندی منابع انسانی ســازمان‌ها را اعلام می‌کند.

این دوره‌ها جهت افزایش دانش و مهارت تخصصی، بروز شدن و کسب تجربه بصورت کارگاه‌های اختصاصی طراحی و اجرا می‌شود .

قابل اجرا در تمامی شهر‌های ایران

 

این دوره‌ها محــدود به تهــــران نیست و خوشحــالیم عنوان کنیم، مدرسه‌ی تخصصی بادکوبه آمادگی اجرای دوره‌های سازمانی در همه‌ی نقاط ایران را دارد.

قابل اجرا در تمامی شهر‌های ایران

 

 

این دوره‌ها محدود به تهــــران نیست و خوشحالیم عنوان کنیم، مدرسه‌ی تخصصی بادکوبه آمادگی اجرای دوره‌های سازمانی در همه‌ی نقاط ایران را دارد.

روند طراحی و اجرای دوره‌های سازمانی

Step 1

ابتدا نیاز آموزشی سازمان شنیده می‌شود.

Step 2

در هیئت علمی مدرسه بررسی می‌شود.

Step 3

دوره (تعداد ساعت، دروس و اساتید) طراحــــی و ارائــه می‌شود.

Step 4

زمان و هزینه‌ی برگزاری دوره، هماهنگ و نهایی می‌شود.

روند طراحی و اجرای دوره‌های سازمانی

Step 1

ابتدا نیاز آموزشی سازمان شنیده می‌شود.

Step 2

در هیئت علمی مدرسه بررسی می‌شود.

Step 3

دوره (تعداد ساعت، دروس و اساتید) طراحــــــی و ارائــه می‌شود.

Step 4

زمان و هزینه‌ی برگزاری دوره، هماهنگ و نهایی می‌شود.

برخی از عناوین دوره‌های سازمانی

تحقیقات و تحلیل بازاریابی

راهکارهای بازاریابی

استراتژی ارتباطات و بازاریابی

طراحی و تالیف کمپین ارتباطات و تبلیغات

مدیریت رسانه‌های دیجیتال

برند و برندینگ

مدیریت ارتباط با مشتری

روابط عمومی

مذاکره و فروش

ساز و کار با آژانس‌های تبلیغاتی

فرم درخواست

جهت ارسال درخواست خود، فرم زیر را تکمیل و ثبت نمایید.

فرم دوره سازمانی

مرحله 1 از 3 - مشخصات