تحلیل پیشرفته برند

تحلیل پیشرفته برند

روز اول:

روز دوم:

مشخصات دوره

تعداد جلسات:

۲ جلسه (۱۶ ساعت)

شکل برگزاری:

حضوری و کارگاهی

هزینه کارگاه

۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

تقویم اجرایی

۲۵ مهر

مهلت ثبت نام

۲۹ مهر

پنجشنبه ساعت: ۹ صبح تا ۱۸ عصر

۳۰ مهر

جمعه ساعت: ۹ صبح تا ۱۸ عصر

مدرس ها

×