آشنایی با شیوه های سریع و کم هزینه در تحقیقات بازاریابی

روز اول:

روز دوم:

مشخصات دوره

تعداد جلسات:

۲ جلسه (۱۶ ساعت)

شکل برگزاری:

حضوری و کارگاهی

هزینه کارگاه

۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

تقویم اجرایی

۱۰ تیر

پنجشنبه ساعت: ۹ صبح تا ۱۸ عصر

۱۱ تیر

جمعه ساعت: ۹ صبح تا ۱۸ عصر

مدرس ها

×