عنوان درستعداد جلسات
اصول و مبانی بازاریابی10
هزینه: 1 میلیون و 750هزارتومان
عنوان درستعداد جلسات
مبانی بازاریابی محتوایی

3
هزینه: 825 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
بازاریابی محتوایی


5
بازاریابی ویدیویی در دنیای دیجیتال
3
SEO
5
هزینه: 3 میلیون و 575 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
آشنایی با مفاهیم تحقیقات بازار و تحلیل بازار
1
آشنایی با انواع پروژه های تحقیقات بازاریابی و کاربردهای آن
1
آشنایی با شاخص های کلان بازار یا Market KPIs
1
شناخت روش های اصلی در تحقیقات بازار و جمع آوری داده ها (روش دسک، روش های کیفی و روش های کمّی)
1
آشنایی با روش های جمع آوری داده مبتنی بر روش دسک (داده های ثانویه)
1
شناخت روش های کمّی اصلی برای جمع آوری داده ها
2
شناخت روش های کیفی برای جمع آوری داده ها
1
پروپوزال نویسی و تعریف مساله
2
تدوین پرسشنامه و تکنیک های آن
2
تدوین دیجی (Discussion Guide) و تکنیک های آن
2
هزینه: 3 میلیون و 850 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
نحوه محاسبه شاخص های کلان بازار
2
نحوه محاسبه شاخص های تحلیل رقابتی و برند
2
تحلیل گزارش های کیفی (Focus Group)
2
تحلیل گزارش های کیفی مبتنی بر IDI
2
تحلیل های کمّی و توصیفی
3
هزینه: 4 میلیون و 125 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
اصول و مبانی برند
6
مفاهیم و تعاریف امروز
2
هزینه: 2 میلیون و 200 هزار تومان

عنوان درستعداد جلسات
Building brands for impact
5
هزینه: 2 میلیون و 750 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
اصول و مفاهیم استراتژی در برنامه‌های ارتباطی و تبلیغات
2
کارگاه بهینه‌کاوی2
مخاطب‌شناسی (1)
2
استراتژی ارتباطی 1و23
تالیف و خوانش بریف (1)
2
هزینه: 3 میلیون و 25 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
مخاطب‌شناسی(2)
2
کارگاه مخاطب شناسی
2
استراتژی برند در تبلیغات
2
استراتژی ارتباطی,6 3.4,5
4
کارگاه نقشه سفر مشتری
2
کارگاه تالیف و خوانش بریف ۲
2
طراحی و تالیف سند استراتژی تبلیغات
4
هزینه: 4 میلیون و 950 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
تعریف بودجه و بودجه‌بندی در تبلیغات
2
استراتژی مالی
3
هزینه: 1 میلیون و 375 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
مفاهیم و تعاریف روابط عمومی
4
هزینه: 1 میلیون و 100 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
استراتژی روابط عمومی
4
جریان سازی و ارتباط با رسانه‌ها
4
مدیریت بحران
3
استراتژی پیام
4
ترندهای روز در روابط عمومی
2
هزینه: 4 میلیون و 675 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
امور مشتریان
2
مدیریت ارتباط با مشتری
4
هزینه: 1 میلیون و 650 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
راهکار خلاق در برنامه‌های ارتباطی
4
ساز و کار واحد خلاقیت
2
هزینه: 1 میلیون و 650 هزار تومان

عنوان درستعداد جلسات
کارگاه ایده پردازی
4
کارگاه نگارش خلاق تبلیغاتی
4
کارگاه نقش تصویر در پیام تبلیغاتی
2
از سناریو تا ویدئو
4
بررسی ویدئوهای تبلیغاتی(از بستر تاریخی)
2
اصول و مهارت ارائه
2
هزینه: 5 میلیون و 950 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
معرفی و شناخت مدل‌ها و ابزارهای فروش
4
زبان بدن
2
هزینه: 1 میلیون و 650 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
اصول و مبانی تبلیغات
6
هزینه: 5 میلیون و 150 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
کارگاه پیشبرد پروژه
7

آنچه در مسیر مدیریت تبلیغات فرا خواهید گرفت.

«جلسات زیر برای هر همه ثابت نیست، و پس از مصاحبه ورودی جلسات مناسب هر فرد طراحی می‌شود.»
عنوان درستعداد جلسات
مبانی بازاریابی محتوایی

3
هزینه: 825 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
اصول و مبانی برند
6
مفاهیم و تعاریف امروز
2
هزینه: 2 میلیون و 200 هزار تومان

عنوان درستعداد جلسات
رسانه محیطی2
رسانه رادیو و تلویزیون2
رسانه‌های نوین2
هزینه: 1 میلیون و 650 هزار تومان
عنوان درستعداد جلسات
کارگاه پیشبرد پروژه
7
اسکرول به بالا